Regulamin

REGULAMIN

ENGLISH

O NAS •

Właścicielem sklepu oraz domeny dmggeneration.com, jak i sprzedawcą wszystkich oferowanych

przedmiotów jest firma DMGG Sp. z o.o. Zamoyskiego 63/-2 30-519 Kraków NIP: 6762589744

REGON: 38775475600000 Email: contact@dmggeneration.com • Nazwa oraz logo firmy DMGG są znakami towarowymi, których wykorzystanie w celach marketingowych wymaga autoryzacji firmy

DMGG Sp. z o.o. Dokonując zakupu, akceptujesz Regulamin oraz Politykę Prywatności.

1.ZAMAWIANIE PRODUKTÓW

1) Dokładamy wszelkich starań aby opisy, zdjęcia, i specyfikacje rozmiarowo-kolorystyczne towarów oferowanych na naszej stronie oddawały w możliwie najdokładniejszy sposób ich rzeczywisty wyglądi funkcjonalność.

2) Szczegółowa specyfikacja każdego z towarów umożliwia wybór odpowiadającego Państwu koloru oraz rozmiaru. W celu wybrania właściwego rozmiaru prosimy o korzystanie z tabel rozmiarowychprzypisanych do każdego z towarów.

3) Wysłanie zamówienia następuje po uprzednim uzupełnieniu danych dotyczących odbiorcy przesyłki (adresu na jaki ma zostać dostarczona przesyłka oraz adresu e-mail).

4) Informacje o zmianie statusu zamówienia są przesyłane automatycznie na skrzynkę mailową.

5) Sklep zastrzega, iż w wyjątkowych przypadkach zamówiony towar może okazać się niedostępny i zarazem zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym fakcie kupującego, oraz dokonać zwrotu wpłaconej kwoty jeśli taka będzie miała miejsce.

6) Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, które zawierać będzie niewłaściwe dane wynikające z błędów, lub niewłaściwego funkcjonowania strony internetowej oraz zobowiązuje się o takim fakcie niezwłocznie poinformować kupującego.

2.SPOSÓB WYSYŁKI

1) Wysyłka podlega realizacji od momentu zaksięgowania płatności na portalu Przelewy24 do 7 dni roboczych.

2) Produktu dostarczane są za pośrednictwem DPD Polska Sp. z o.o. oraz INPOST Sp. z o.o.

3) Numer umożliwiający śledzenie przesyłki na stronie https://orders-e.baselinker.com/ dostarczany

jest drogą mailową po wysłaniu zamówienia.

4) W wypadku wyświetlanej informacji przy zamówieniu „BACKORDER” / „PREORDER” wysyłka produktu podlega realizacji w terminie 30 dni roboczych.

3.SPOSOBY PŁATNOŚCI

1) Dostępne sposoby płatności: Płatność elektroniczna – wszystkie formy płatności elektronicznych

obsługiwane są przez system Przelewy24.pl

2) Z regulaminem płatności elektronicznej można zapoznać się na stronie

https:// www.przelewy24.pl

3) Wszystkie ceny zamieszczone na stronie są cenami brutto.

Obowiązującą ceną zakupu jest kwota prezentowana przy danym towarze w chwili dokonywania zakupu.

4) Do każdego zakupu wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci potwierdzenia wysyłany drogą mailową.

4.REKLAMACJA/WYMIANA/ZWROT

1) Reklamacja - Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć kupującemu produkt bez wad. W przypadku wystąpienia uszkodzeń, odbarwień, lub innych wad wynikających z winy producenta, kupującemu przysługuje prawo do reklamacji. Reklamacje kupujący produkt może zgłosić poprzez kontakt drogą mailową na adres help@dmggeneration.com lub przez formularz kontaktowy na stronie z informacjami o zamówieniu. Link do strony dostępny jest razem w potwierdzeniem zamówienia.

Produkt wraz z wypełnionym formularzem zwrotu należy odesłać (na koszt sprzedawcy) pod adres

DMGG Sp. z o.o Zamoyskiego 63/-2 30-519 Kraków.

Formularz zwrotu dostępny jest do pobrania na stronie internetowej:

FORMULARZ ZWROTU

Jeżeli wysyłany produkt zawierał dodatkowe gratisy, materiały promocyjne czy inne dodatki mają one zostać również zwrócone razem z reklamowanym produktem. Sprzedawca ustosunkuje się do przesłanej reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza uznanie reklamacji za uzasadnioną.

Reklamację rozpatrywane będą zgodnie z Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (DzU z 2002 r. Nr141, poz. 1176).

2) Wymiana- możliwa jest w ciągu 14 dni od daty wydania towaru. Towar podlega wymianie tylko w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu, z nieusuniętymi metkami. Jeżeli wysyłany produkt zawierał dodatkowe gratisy, materiały promocyjne czy inne dodatki mają one zostać również zwrócone razem z wymienianym produktem. Wymiana produktu możliwa jest na dokładnie ten sam produkt w tej samej kolorystyce na inny rozmiar dostępny w danej chwili na stronie. Produkt należy odesłać (na koszt klienta) pod adres DMGG Sp. z o.o. Zamoyskiego 63/-2 30-519 Kraków.

3) Zwrot - każdy towar zakupiony w naszym sklepie może zostać zwrócony w ciągu 14 dni od daty wydania towaru. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas drogą mailową na adres: help@dmggeneration.com .

Produkt wraz z wypełnionym formularzem zwrotu należy odesłać (na koszt klienta) pod adres DMGG

Sp. z o.o Zamoyskiego 63/-2 30-519 Kraków. Formularz zwrotu dostępny jest do pobrania na stronie internetowej https://www.dmggeneration.com/

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, z wyłączeniem kosztów dostarczenia towaru, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy i sprawdzenia jej stanu. Towar podlega zwrotowi tylko w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu, z nieusuniętymi metkami.

[Podstawa prawna: Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)]

4) Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/ spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/ sprawy_indywidualne.php

oraz http://www.uokik.gov.pl/ wazne_adresy.php.

5. POLITYKA PRYWATNOŚCI : COOKIES / RODO

Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób przetwarzamy informacje o użytkowniku, w tym dane osobowe i pliki cookie. ciasteczka.

1) Informacje ogólne Niniejsza polityka dotyczy Serwisu internetowego, funkcjonującego pod adresem url: dmggeneration.com Operatorem Serwisu i Administratorem danych osobowych jest:

DMGG Sp. Z o.o. ul. Zamoyskiego 63/-2 30-519 Kraków Adres kontaktowy poczty elektronicznej 

Operatora: contact@dmggeneration.com Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w zakresie danych podanych dobrowolnie w Serwisie. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach: Obsługa zapytań poprzez formularz Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towaru Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: Poprzez dane dobrowolnie wprowadzone w formularzach, które są wprowadzane do systemów Operatora. Poprzez zapisywanie plików cookie (tzw. "ciasteczek") na Państwa urządzeniu końcowym. cookies').

2) Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora logowania i wprowadzania są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Gwarantuje to, że dane osobowe i dane logowania wprowadzone na stronie internetowej są szyfrowane na komputerze użytkownika i mogą byćodczytywane tylko na serwerze docelowym. Operator okresowo zmienia haseł administracyjnych. W celu ochrony danych Operator regularnie Kopie zapasowe. Ważnym elementem ochrony danych jest regularne aktualizowanie wykorzystywane przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje elementów programowania.

3) Hosting Usługa jest hostowana (utrzymywana technicznie) na serwerze operatora:

https://www.shopify.com/

4) Twoje prawa i dodatkowe informacje o wykorzystywaniu Twoich danych W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeżeli jest to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców: firma hostingowa na zasadzie powierzenia kurierom, kancelarie pocztowe i windykatorzy bankowi, operatorzy płatności, upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy wykorzystują dane w celu realizacji celu strony internetowej Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej niż jest to niezbędne do wykonania związanych z nimi czynności określonych w odrębnych przepisach (np. o prowadzeniu ksiąg rachunkowych). W odniesieniu do danych marketingowych, dane nie będą przetwarzane przez okres dłuższy niż 3 lata. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora: dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, które Państwa dotyczą. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie zostanie zrealizowane, jeżeli istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, interesy, prawa i wolności nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, w szczególności w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawka 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do funkcjonowania Serwisu. Możesz podlegać zautomatyzowanym czynnościom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, w celu świadczenia usług na podstawie umowy oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego przez Administratora. Dane osobowe nie są przekazywane z państw trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie wysyłamy ich poza Unię Europejską.

5) Informacje w formularzach Serwis gromadzi informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, jeśli takie istnieją. Usługa może zapisywać informacje o parametrach połączenia (znacznik czasu, adres IP). Serwis, w niektórych przypadkach, może zapisać informacje ułatwiające powiązanie danych zawartych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W tym przypadku adres e-mail użytkownika pojawia się w adresie url strony zawierającej formularz. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług, itp. Za każdym razem kontekst i opis formularza wyraźnie wskazują, do czego służy.

6) Logi administratora Informacje o zachowaniu użytkownika na stronie mogą być przedmiotem logowania. Dane te są wykorzystywane do administrowania serwisem.

7) Ważne techniki marketingowe Operator stosuje rozwiązanie, które automatyzuje działanie Serwisu w stosunku do użytkowników, np. może wysyłać e-maile do użytkownika po odwiedzeniu określonej podstrony, o ile użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

8) Informacje o plikach cookie Strona korzysta z plików cookie. Pliki cookies (tzw. "Cookies") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ichna urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; realizacja celów określonych powyżej w sekcji "Ważne techniki marketingowe"; W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki cookies "stałe" przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą zmieniać swoje ustawienia w tym obszarze. Twoja przeglądarka internetowa pozwala na usunięcie plików cookies. Istnieje również możliwość automatycznego blokowania plików cookies. Szczegółowe informacje można znaleźć w pomocy lub dokumentacji przeglądarki. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na Stronie. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez podmioty współpracujące z operatorem Serwisu, w szczególności: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (FacebookInc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA

9) RODO: DMGG Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie Zamoyskiego 63/-2 30-519, jako AdministratorDanych Osobowych, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 106/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. rozporządzenie ogólne UE (w skrócie RODO) przetwarza dane osobowe.

1. Dane osobowe zgodnie z definicją zawartą w RODO to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowania osoby fizycznej w jakiejkolwiek formie (za pomocą pisma, dźwięku, obrazu), takie jak np.: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mailowy, PESEL, NIP. W poszczególnych działach DMGG Sp. z o.o. prowadzone są bazy danych osobowych klientów, które są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z polityką bezpieczeństwa DMGG, stanowiącą integralny element systemu zarządzania jakością zgodnym z ISO 9001.

2. Bazy danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w RODO to każdy posiadający strukturę zbiór danych o charakterze osobowym, dostępny według określonych kryteriów. DMGG Sp. z o.o. posiada bazy danych pracowników, klientów, dostawców, osób współpracujących, do których dostęp mają wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy.

3. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w RODO to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, przechowywanie, usuwanie, udostępnianie, opracowywanie.

4. DMGG Spółka z o.o. przetwarza dane osobowe w następujących celach: realizacji umów cywilno-prawnych zawieranych z klientami realizacji transakcji handlowych realizacji zleceń na podstawie zamówień złożonych przez klientów realizacji usług serwisowych w ramach umów gwarancyjnych i pogwarancyjnych realizacji usług wsparcia technicznego dla klientów przeprowadzania działań marketingowych, w szczególności: sprzedaży premiowych, konkursów, promocji, akcji informacyjnych, wysyłki za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomości marketingowych i handlowych, newsletterów, związanych z produktami i usługami oferowanymi przez DMGG Sp. z o.o. kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem automatycznych systemów wywołujących w celach marketingowych i handlowych związanych z produktami i usługami oferowanymi przez DMGG Sp. z o.o. wysyłki drogą pocztową wiadomości marketingowych i handlowych, związanych z produktami i usługami oferowanymi przez DMGG Sp. z o.o.

5.Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez DMGG Sp. z o.o. danych osobowych oparte jest na następujących podstawach prawnych: I. zgodzie wyrażonej przez klientów zgodnie z obowiązującym prawem, w tym z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne - w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w tym telefonicznych połączeń głosowych i wiadomości SMS); II. na prawnie uzasadnionym interesie DMGG Sp. z o.o. jako Administratora Danych Osobowych, o którym mowa w artykule 6 ust. 1 pkt f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ("RODO") - w przypadku wysyłki drogą pocztową wiadomości marketingowych - w przypadku wysyłki wiadomości marketingowych i handlowych drogą pocztową. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanych powyżej celach przez osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą: uniemożliwi realizację transakcji handlowych uniemożliwi wykonanie realizacji usług serwisowych uniemożliwi wysyłanie klientom komunikacji handlowej i marketingowej na zasadach wskazanych w niniejszej informacji - w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w tym telefonicznych połączeń głosowych i wiadomości SMS. może uniemożliwić wysyłanie klientom komunikacji handlowej i marketingowej na zasadach wskazanych w niniejszej informacji.

6. Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe i w jakim celu. 1. Twoje dane możemy przekazywać: a) naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania lub działania na Twoją rzecz. 2. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy także z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe następującym odbiorcom: podmiotom świadczącym dla nas usługi marketingowe, organizację szkoleń, eventów; podmiotom obsługującym nasz system informatyczny oraz teleinformatyczny; podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze); podmiotom prowadzącym działalność kredytową (banki), leasingową, faktoringową; podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową; podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską lub transportową – przewóz przesyłek towarowych lub usług spedycyjnych; agencjom/instytutom badawczym działającym na nasze zlecenie; podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia; podmiotom nabywającymi wierzytelności. 3. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej. 

7. DMGG Sp. z o.o. jako Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić przetwarzane dane osobowe. Dane osobowe są przechowywane przez DMGG Sp. z o.o. lub przez podmioty przetwarzające dane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te sągromadzone tj. przez cały okres obowiązywania zgody oraz przez okres wymagany przepisami prawa (w szczególności przepisy prawa podatkowego i okres przedawnienia roszczeń) po jej cofnięciu.

1.

Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres: a) trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy; b) do 10 lat — w odniesieniu do danychosobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, ale nie dłużej niż wynika to z obowiązujących przepisów prawa; c) 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane w związku ze skierowaniem oferty, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy; d) 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego np. przechowywanie faktur, rachunków; e) do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 2 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody; f) do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 2 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do celów marketingowych; g) do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 2 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową; h) przez czas trwania leczenia, ale nie dłużej niż wynika to z obowiązujących przepisów prawa. 2. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdego zdarzenia wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem.

3. Prawo do zapomnienia: Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Ciebie z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

8.Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane przysługują prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, osoby, których dane są przetwarzane uprawnieni są do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą). Ponadto, osoby , których dane są przetwarzane mają prawo do: a) żądania dostępu do danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od DMGG Sp. z o.o. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. DMGG Sp. z o.o. dostarczy na każde żądanie kopię danych osobowych, podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, DMGG Sp. z o.o. może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych b) sprostowania danych osobowych, które dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoby których dane są przetwarzane mają prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, c) usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym"); osoby których dane są przetwarzane mają prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących swoich danych osobowych, a DMGG Sp. z o.o. ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe, d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych; w takim przypadku, DMGG Sp. z o.o. wskaże na żądanie takie dane, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów, e) przenoszenia danych osobowych; pod pewnymi warunkami osoby których dane przetwarzane mają prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, przetwarzane przez DMGG Sp. z o.o. f) sprzeciwu; w pewnych okolicznościach osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw do organu nadzorczego - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją - wobec przetwarzania danych osobowych, a na DMGG Sp. z o.o. ciążyć może obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych.

9. Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

10. Uprzejmie informujemy, że Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

11. DMGG Sp. z o.o. nie posiada InspektoraOchrony Danych Osobowych.